रिग बिग रिग बिग ज्योत जलत हे: दुकालू यादव जावरा विसर्जन Lyrics

Rate this post

रिग बिग रिग बिग ज्योत जलत हे: दुकालू यादव जावरा विसर्जन Lyrics

durga-devi-song-jas-geet-hindi-lyrics
durga-devi-song-jas-geet-hindi-lyrics

रिग बिग रिग बिग रिग बिग जोति बरत हे

लहरावत हे जवारा हो माँ 

मइया लहरावत हे जवारा हो माँ 

मइया लहरावत हे जवारा हो माँ 

मइया लहरावत हे जवारा हो माँ 

म्यूजिक 

काकर घर में मइया कलसा बीसाएन

काकर घर ले बाती हो माँ  

मइया काकर घर ले बाती हो माँ 

कुम्हरा घर ले मइया कलसा बिसाये

पटवा घर ले बाती हो माँ 

मइया पटवा घर ले बाती हो माँ 

मइया पटवा घर ले बाती हो माँ 

मइया पटवा घर ले बाती हो माँ 

म्यूजिक 

काकर घर ले तेल बिसायें 

काकर घर ले गेहू हो माँ

मइया काकर घर ले गेहू हो माँ

तेली के घर ले मइया तेल बिसाइयों 

किसान घर ले गेहू हो माँ 

मइया किसान घर ले गेहू हो माँ 

मइया किसान घर ले गेहू हो माँ 

मइया किसान घर ले गेहू हो माँ 

म्यूजिक 

कौनहा बोये मइया तोर फूलवरया 

कौनहा जलावे जगजोत हो माँ 

मइया कौनहा जलावे जगजोत हो माँ 

राम हर बोये मइया तोरे फुलवरिया 

सीता जलाये जगजोत हो माँ 

मइया सीता जलाये जगजोत हो माँ 

मइया सीता जलाये जगजोत हो माँ 

मइया सीता जलाये जगजोत हो माँ 

मइया सीता जलाये जगजोत हो माँ 

मइया सीता जलाये जगजोत हो माँ

मइया सीता जलाये जगजोत हो माँ !

Leave a Comment

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: