हे कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई ओ: जसगीत Lyrics

2/5 - (1 vote)

हे कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई ओ: जसगीत Lyrics

durga-devi-song-jas-geet-hindi-lyrics
durga-devi-song-jas-geet-hindi-lyrics

 हे कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

केरा गांव मा अपोला छांव मा

केरा गांव मा अपोला छांव मा

माई बिराजे हे द्वारी खोले

हे कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

चैत महीना चूरमा चिरौंजी

बैशाख बरफी बुंदिया बालू शाही

जेठ जलेबी जुवारी लाडु

हे आसाढ़ महीना अनरसा लाहूँ

ओये चैत महीना चूरमा चिरौंजी

बैशाख बरफी बुंदिया बालू शाही

जेठ जलेबी जुवारी लाडु

आसाढ़ महीना अनरसा लाहूँ

सावन म शक़्कर पारा

ये दाई ओ

सावन म शक़्कर पारा

सावन म शक़्कर पारा

ये दाई ओ

सावन म शक़्कर पारा

भादो म भुजिया भुई मुंग महके

भादो म भुजिया भुई मुंग महके

मन ल मोहे मोर मन ल मोहे

हे कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कुंवार म केसर लाडू बनावें

कार्तिक करी लाडू काजू खवावे

अगहन अरसा ठेठरी गुजिया ला

पुष म पेड़ा पपरचि चढ़ावे

ओये कुंवार म केसर लाडू बनावें

कार्तिक करी लाडू काजू खवावे

अगहन अरसा ठेठरी गुजिया ला

पुष म पेड़ा पपरचि चढ़ावे

मांग म मोहन भोग आ

हे मोतीचूर

मांग म मोहन भोग आ

मांग म मोहन भोग आ

हे मोतीचूर

मांग म मोहन भोग आ

बारह महीना बारह भोगा

बारह महीना बारह भोगा

लाली चुनरिया संग चुरी चढ़े

हे कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

केरा गांव मा अपोला छांव मा

केरा गांव मा अपोला छांव मा

माई बिराजे हे द्वारी खोले

हे कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

हे कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े

कोरी कोरी नरियर चढ़े

ये दाई ओ

लाली लाली चुनरी ओढ़े !

Leave a Comment

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: